Endüstriyel Tasarımcılar Derneği – ENTA yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucu olarak 11.12.2014 tarihinde bürokratik işlemlerini tamamlayıp, 34-209/146 nolu belge ile resmi gazetede yayınlanarak kurulmuştur. Söz konusu bir yıllık süreçte I.C.S.I.D. Profesyonel üyesi olan 22 adet endüstriyel tasarımcılar mesleki örgütlenmesi ve başka mesleklerdeki başarılı örgütlenmelerin yol haritası, üyelik sistemleri, etkinlikleri, projeleri ve kurumsal yapılanmaları incelenip mesleğin ülkemizdeki şartlarına göre bir model çerçevesinde dernek tüzüğü oluşturulmuştur.

Ülkemizde endüstriyel tasarım mesleğini daha bilinir kılmayı, mesleğin eğitim-piyasa standartlarını yükseltmeyi ve tasarımcıya istihdam, üreticiye ise katma değer yaratacak yeni fırsatlar yaratmayı amaçlayan mesleki bir dernektir.
Endüstriyel Tasarımcılar Derneği mesleğin gelişimi için şirketler, tasarımcılar ve öğrenciler için seminer, yarışma, atölye, eğitim, fuar gibi etkinlikler düzenler. Aynı zamanda bu kişi ve kurumlar arasındaki etkileşimi geliştirir.

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow